kontakt

Målsättning

 

Att genom långsiktigt samverkan erbjuda barn och ungdomar i Nora kommun möjligheter att på sin fritid utveckla sina intressen, kunskaper och färdigheter inom kulturens olika områden

Kontakt

Kulturskolesamordnare

Elin Sörman

 

elin.sorman@nora.se

0587-81294